BAKGRUND //

SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934. De har under åren byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom området säkerhet. SSF arbetar brottsförebyggande, genom informationsspridning och opinionsbildning.De är en ideell förening och drivs helt utan vinstsyfte. Det överskott som genereras av deras tjänster, som ex. Nyckelbrickan, DNA-märkning, Spärrtjänst och våra utbildningar, återinvesterar de i ideell verksamhet.

 

SYFTE //

Syftet med denna kampanjen var att stärka SSF Svenska Stöldskyddsföreningen varumärke genom att få fler att känna till och skapa sig en uppfattning kring varumärket. De ville även lyfta fram sin senaste produkt DNA-märkning och koppla på en säljdrivande aktivitet till denna innan jul.

UTFÖRANDE //

I denna kampanj var Lejon Media avsändare från hela kedjan från idé till verklighet. SSF Svenska Stöldskyddsföreningen ville nå ut med sitt budskap till mammor runt om i Sverige. Därför skapade vi en kampanj runt produkten DNA-märkning genom att spela in 8 stycken filmer med profilerna Anitha Schulman, Sara Sommerfeld och Paula Uribe. Dessa filmer utspelar sig ur deras tre olika vinklar där man får se hur Anithas barnvagn blir stulen och tillhörande dramatiska scener. Kontentan i dessa filmer landar i en informationsfilm hos SSF Svenska Stöldskyddsföreningen där de informerar om produkten DNA-märkning.

Avsnitt 1 – Gallerian

Avsnitt 2 – Restaurangen

Avsnitt 3 – Vad hände sen?