Bingo Rimér

Kreativ Chef

Daniel Bäckström

Producent

Elin Parmhed

Innehållschef

Evelina Sigetty

Koordinator

Felix Frank

Fotograf

Fia Bolin

Producent

Linus Persson

IT ansvarig

Cassandra Haraldsson

Webbredaktör/Fotograf